kinki0622在各看板的發文

全部 khchs-92-312 71 intltrade 2 vancouver 2 canada 1 getmarry 1 global_univ 1 visa 1

kinki0622 發表的討論串,共 79則

[請益]手機 prepaid card
Vancouver 11留言 2011-05-23 14:42:04
[問題] 麻煩請推薦我homestay
Vancouver 2留言 2011-02-17 19:32:36
[閒聊] yoyoyo
Khchs-92-312 2留言 2011-01-09 23:20:08
[討論] 測試
Khchs-92-312 5留言 2010-11-25 19:08:46
[閒聊] 還是沒事....
Khchs-92-312 3留言 2010-02-17 16:25:38
[閒聊] 沒事.....
Khchs-92-312 2留言 2010-01-12 20:32:33
[討論] 歡慶一下!!!
Khchs-92-312 4留言 2009-11-19 22:03:08
[閒聊] 又一年......
Khchs-92-312 2留言 2009-10-08 23:24:40
[閒聊] 幫個忙....
Khchs-92-312 3留言 2009-08-27 23:29:40
Re: [建議] 賑災!!!
Khchs-92-312 1留言 2009-08-10 20:22:34
[問題] 停水.....
Khchs-92-312 1留言 2009-08-10 11:01:31
[心得] 大帥好帥.....
Khchs-92-312 4留言 2009-06-29 11:55:05
[閒聊]lilichien062
Khchs-92-312 6留言 2009-06-25 19:24:19
[閒聊] 大賽
Khchs-92-312 4留言 2009-06-07 13:17:24
[閒聊] 幽會....
Khchs-92-312 6留言 2009-06-04 12:58:06
[心得] 歪
Khchs-92-312 5留言 2009-05-18 21:04:12
[討論] 黃老師的體育課....
Khchs-92-312 2留言 2009-05-07 07:33:47
[心得] 他媽的畜生....
Khchs-92-312 2留言 2009-04-26 23:40:05
[心得] BLUE MONDAY
Khchs-92-312 5留言 2009-04-05 21:02:34
[公告] 大賽!!!
Khchs-92-312 3留言 2009-03-19 20:01:19
[閒聊] 天寒心更寒
Khchs-92-312 6留言 2009-01-09 23:23:31
[閒聊] 威廉小兵....
Khchs-92-312 2留言 2009-01-02 00:33:25
[閒聊] 威廉.....
Khchs-92-312 1留言 2008-12-29 14:12:50
[心得] 賀!!!!!!!
Khchs-92-312 2留言 2008-12-24 14:06:05
[心得] 威廉弟...
Khchs-92-312 3留言 2008-12-24 13:11:16
[閒聊] LILI醬
Khchs-92-312 4留言 2008-12-09 13:28:11
[討論] 園遊會
Khchs-92-312 6留言 2008-12-03 21:23:06
[閒聊] 揪一下團
Khchs-92-312 9留言 2008-11-27 19:23:14
[心得] 爽!!!!
Khchs-92-312 2留言 2008-11-19 23:00:00
[心得] 簡lili大家錯怪你了
Khchs-92-312 3留言 2008-11-19 22:58:48
[心得] 騙錢啦!!!
Khchs-92-312 1留言 2008-11-18 21:27:55
[閒聊] 阿六仔的幽默...
Khchs-92-312 3留言 2008-11-11 21:29:20
[閒聊] 又來黑特了!!!
Khchs-92-312 4留言 2008-11-09 14:02:00
[心得] 好想趕快過年...
Khchs-92-312 6留言 2008-10-21 07:02:41
[心得] 多才多藝
Khchs-92-312 5留言 2008-10-17 23:12:26
[閒聊] 估的摸寧
Khchs-92-312 2留言 2008-10-15 06:57:11
[閒聊] 普天同慶again
Khchs-92-312 9留言 2008-10-10 00:14:32
[閒聊] 普天同慶
Khchs-92-312 6留言 2008-10-08 14:03:07
[心得] 背著梁工人出遊....
Khchs-92-312 6留言 2008-09-28 14:56:12
[心得] fuck china
Khchs-92-312 5留言 2008-09-24 19:34:12
[問題] 裝版主....
Khchs-92-312 1留言 2008-09-20 08:35:43
[心得] 有點爽又不是很爽
Khchs-92-312 6留言 2008-09-16 20:43:25
[閒聊] 天上掉下來的禮物
Khchs-92-312 2留言 2008-09-11 11:12:00
[問題] 中秋節again
Khchs-92-312 1留言 2008-09-03 20:45:38
[心得] un黑皮
Khchs-92-312 1留言 2008-08-19 22:15:40
[心得] 早安你好趴2
Khchs-92-312 4留言 2008-08-18 07:53:49
[閒聊] 打爆日本啦!!!!
Khchs-92-312 2留言 2008-08-14 19:53:34
[閒聊] 快幫我叫保安!!!!
Khchs-92-312 2留言 2008-08-11 20:33:30
[閒聊] 中華隊加油!!!
Khchs-92-312 4留言 2008-08-09 09:18:06
[心得] 情人節....
Khchs-92-312 9留言 2008-08-07 19:01:23
[心得] 挖今美送!!!!
Khchs-92-312 9留言 2008-08-05 22:49:17
以上為批踢踢kinki0622 發表的討論串,共 79則

最近發文作者

627文章 2020-04-08 16:37:39
1051文章 2020-04-08 19:13:36
120文章 2020-04-08 17:22:17
2611文章 2020-04-08 22:39:11
7972文章 2020-04-08 20:34:26
1020文章 2020-04-08 19:22:09
86文章 2020-04-08 18:36:18
46文章 2020-04-08 22:42:58
2693文章 2020-04-08 22:40:20
40文章 2020-04-08 17:06:58
1752文章 2020-04-08 12:27:57
39文章 2020-04-08 16:54:48
61文章 2020-04-08 22:27:50
190文章 2020-04-08 18:45:15
1109文章 2020-04-08 18:19:51
46文章 2020-04-08 15:21:57
32文章 2020-04-08 21:04:14
18文章 2020-04-08 11:40:20
31文章 2020-04-08 16:42:00
2文章 2020-04-08 20:38:44
Google 查看更多批踢踢kinki0622的留言